Arild, Kristian, Martin och Petter. De er fire ganske forskjellige gutter. Men de har én ting til felles: De vet hvordan det er å vokse opp med ADHD. Og de vet at det noen ganger kan være ganske tøft.


"Hjernen er i gang hele tiden, og det blir helt fullt i hodet." 

I denne teksten forteller de om livene sine. Om skolen. Om venner. Om TV-spill. Om drømmer. Om fotball. Om musikk. Om bråk. Om kjærlighet.

Mange som har ADHD, må streve ekstra mye med enkelte ting. For eksempel skolearbeidet. Det skyldes ikke at de ikke er smarte nok. Selv om det er noe mange tror. ADHD handler ikke om intelligens. ADHD handler om rastløshet og konsentrasjonsvansker. Og impulskontroll.

– Hjernen er i gang hele tiden, og det blir helt fullt i hodet, forteller Martin.

Men opplevelsen av ADHD kan variere fra person til person. Å leve med ADHD handler derfor om å lære å kjenne sine egne behov.

Å få en diagnose er bra. Diagnosen gjør at det gjerne blir enklere å få hjelp og lære seg å leve med ADHD. Denne teksten er for alle gutter som kjenner seg igjen i dette. Den er også for alle dem som gjerne vil lære mer om ADHD.

* PS. Tekstene tar utgangspunkt i typiske eksempler, ikke gjengivelser av virkelige hendelser. Guttene på bildene er bare modeller.

 

Updated: 29-10-2015