Barn med ADHD er som barn flest, men de er veldig ofte mer krevende. De kan ha mye energi. De kan ha humørsvingninger. De kan ha problemer med å konsentrere seg og å komme i gang med ting. Det påvirker naturligvis resten av familien. Dette heftet handler om hvordan det kan arte seg å ha et barn med ADHD i familien.


"Det er lett å fokusere på alt strevet. Men det er også mye som er bra."

Mange foreldre er urolige: Gjør jeg det rette? Hvordan skal jeg holde ut dette? Hva tenker vennene til barnet mitt? Spørsmålene kan være mange. Og de setter mange følelser i sving.

Vi har ingen enkle svar, men én ting vet vi: Det å ha et barn med ADHD, er ikke ensbetydende med å være dårlige foreldre. Snarere tvert imot! Mange foreldre til ADHD -barn kjemper hardere enn andre for at deres barn skal ha det bra.

Det gjelder å finne knep og strategier for å takle hverdagen og livet. Og det gjelder å lære seg å sette pris på alt det gode man har sammen. Anne, som har en sønn med ADHD, forteller dette:

– Det er lett å fokusere på alt strevet. Men det er også mye som er bra. Sønnen min er en fantastisk person.

Denne teksten er spesielt beregnet på foreldre til barn med ADHD. Den er også beregnet på søsken, venner og kjente som ønsker å lære mer om ADHD.

* PS. Tekstene tar utgangspunkt i typiske eksempler, ikke gjengivelser av virkelige hendelser. Bildene er bare modeller.

Updated: 29-10-2015